Jovana Misailović

Jovana Misailović je master prava. Od 2017. godine student je doktorskih studija Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Kao istraživač pripravnik zaposlena je na Institutu za uporedno pravo iz Beograda. Autor je nekoliko radova iz oblasti radnog i socijalnog prava. Govori engleski i nemački jezik. Kontakt: jovana.misailovic@yahoo.com

Read More

Dr Ana Knežević Bojović

Dr Ana Knežević Bojović je naučni saradnik na Institutu za uporedno pravo u Beogradu. Od 2006. do 2015. godine bila je angažovana kao saradnik u nastavi na Pravnom fakultetu Univerziteta „Union“. Bila je angažovana u brojnim naučnim i stručnim projektima, član je Udruženja pravnika u privredi i redakcije časopisa „Strani pravi život“ koji izdaje Institut…

Read More

Marija Jovanović

Marija Jovanović je advokatica. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2006. godine. Tokom 2008. godine zavrsila master studije – gradjanskopravna naucna oblast, smer „Prava deteta“. Porodičnim pravom se bavi teorijski i praktično. Radila 12 godina u Gradskom centru za socijalni rad u Beogradu, a 2018. godine otvorila advokatsku kancelariju specijalizovanu za porodično pravo. Član…

Read More

Tanja Marković

Tanja Marković je samostalna advokatica. U radu se najviše susreće sa radnim, privrednim i međunarodnim privatnim pravom. Završila je master iz međunarodnog privatnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta „Sapienza“ iz Rima i radila u advokatskoj kancelariji Tavernese u Rimu, sa kojom i dalje sarađuje. Konsultant za radno pravo za tri sindikata u Beogradu, kao i…

Read More

Dr Ljubinka Kovačević

Dr Ljubinka Kovačević je vanredni profesor za naučnu oblast Radno pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Učestvuje u izvođenju nastave na osnovnim, master i doktorskim studijama na sledećim predmetima: Radno pravo; Međunarodno radno pravo; Socijalno pravo; Izvori radnog prava; Pravna priroda ekonomskih i socijalnih prava; Labour and Social Law in the EU – Human…

Read More

Ivana Sekulović

Ivan Sekulović je master prava i radi kao konsultant. Njegova ekspertiza pokriva: socijalna prava; radno pravo; međunarodne radnopravne standarde; javne politike Srbije i Evropske unije, fondove EU i pripremu i upravljanje projektima u oblastima socijalne politike, socijalnog uključivanja i rodne ravnopravnosti. Kontakt: i.sek777@gmail.com

Read More

Željka Jorgić Đokić

Željka Jorgić Đokić, diplomirana pravnica, od 2012. godine Stručni saradnik za pravne poslove u Savezu samostalnih sindikata Vojvodine. Pre toga radila je kao novinar i sudijski pomoćnik. Specijalizovana za radno i socijalno pravo, oblast ljudskih resursa, pregovaranje i rešavanje konflikata. Predavač na više od 100 seminara, obuka i radionica i autor više od 10 stručnih…

Read More

Sarita Bradaš

Sarita Bradaš

Sarita Bradaš, psihološkinja i istraživačica, angažovana je u civilnom sektoru i zaposlena u Fondaciji „Centar za demokratiju“ iz Beograda. Glavne oblasti interesovanja: ekonomska i socijalna prava, rodna ravnopravnost i edukacije. Kontakt: sarita.bradas@gmail.com

Read More

Dr Bojan Urdarević

Dr Bojan Urdarević

Dr Bojan Urdarević je vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu. Istražuje oblasti radnog i socijalnog prava. U više mandata biran je za miritelja pri Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova Republike Srbije, a od 2017. godine je i arbitar pri stalnoj arbitraži Fudbalskog saveza Srbije i Olimpijskog komiteta Srbije. Objavio je više…

Read More

Dr Mario Reljanović

Dr Mario Reljanović

Dr Mario Reljanović je predsednik udruženja Centar za dostojanstven rad i naučni saradnik na Institutu za radno pravo iz Beograda. Istražuje oblasti radnog i socijalnog prava i ljudskih prava. U periodu 2012-2018. radio je kao docent i vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Union. Na istom fakultetu je u periodu 2009-2018. učestvovao u radu pravne…

Read More