Jovana Misailović je master prava. Od 2017. godine student je doktorskih studija Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Kao istraživač pripravnik zaposlena je na Institutu za uporedno pravo iz Beograda. Autor je nekoliko radova iz oblasti radnog i socijalnog prava. Govori engleski i nemački jezik.

Kontakt: jovana.misailovic@yahoo.com