Ivan Sekulović je master prava i radi kao konsultant. Njegova ekspertiza pokriva: socijalna prava; radno pravo; međunarodne radnopravne standarde; javne politike Srbije i Evropske unije, fondove EU i pripremu i upravljanje projektima u oblastima socijalne politike, socijalnog uključivanja i rodne ravnopravnosti.

Kontakt: i.sek777@gmail.com