Realizovani projekti i aktivnosti  

Saradnici

Dr Mario Reljanović

Predsednik udruženja

Sarita Bradaš

psihološkinja i istraživačica

Dr Bojan Urdarević

vanredni profesor

Željka Jorgić Đokić

diplomirana pravnica

Ivan Sekulović

master prava

Dr Ljubinka Kovačević

vanredni profesor

Tanja Marković

samostalna advokatica

Marija N. Jovanović

advokatica

Dr Ana Knežević Bojović

naučni saradnik

Jovana Misailović

master prava

Partneri u realizaciji projekata