Dr Bojan Urdarević je vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu. Istražuje oblasti radnog i socijalnog prava. U više mandata biran je za miritelja pri Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova Republike Srbije, a od 2017. godine je i arbitar pri stalnoj arbitraži Fudbalskog saveza Srbije i Olimpijskog komiteta Srbije. Objavio je više naučnih članaka iz oblasti radnog prava i koautor je udžbenika „Radno pravo sa elementima socijalnog prava“ i udžbenika „Službeničko pravo“.

Kontakt: bojan.urdarevic@gmail.com

Service Features

SpecialityCivil Law
DegreesAttorney
AdressOffice 224, Hall B

Details

Monday - Friday8.00 -17.00
Saturday9.30 - 17.30
Sunday9.30 - 15.00