Projekat sa Fondacijom Ana i Vlade Divac (2015)

Projekat sa Fondacijom Ana i Vlade Divac (2015)

Projekat sa Fondacijom Ana i Vlade Divac, Beograd (2015.) o zaštiti i osnaživanju samohranih roditelja. Izrada pravne analize položaja samohranih roditelja sa uporednom analizom dobre prakse i preporukama za poboljšanje njihovog položaja. (tekst istraživanja)

Read More

Projekat sa Fondacijom Rosa Luksemburg (2019.)

Projekat sa Fondacijom Rosa Luksemburg (2019.)

Projekat sa Fondacijom Rosa Luksemburg (2019.): Istraživanje „Alternativno radno zakonodavstvo“ i četiri priručnika za sindikate u vezi sa individualnim radnim pravima, najčešćim slučajevima kršenja prava radnika, prava na štrajk i prava na organizovanje sindikata i kolektivno pregovaranje. (publikacija)

Read More

EIDHR projekat sa Fondacijom „Ana i Vlade Divac“ (2017-2019.)

EIDHR projekat sa Fondacijom „Ana i Vlade Divac“ (2017-2019.)

EIDHR projekat sa Fondacijom „Ana i Vlade Divac“ (2017-2019.) – nastavak projekta zaštite i osnaživanja samohranih roditelja. Izrada dokumenta o politikama rešavanja statusa samohranih roditelja; edukacija za 120 socijalnih radnika i savetnika za zapošljavanje. (tekst preporučenih politika)

Read More