Projekat sa centrom Olof Palme (2019.)

Projekat sa centrom Olof Palme (2019.)

Projekat sa centrom Olof Palme (2019.): Izrada izveštaja o sprovođenju Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima. Izrada alternativnog izveštaja za Komitet za ekonomska, socijalna i kulturna prava; (tekst istraživanja)

Read More