Centar za dostojanstven rad nastavlja analizu radnog zakonodavstva u Srbiji i nudi alternativna rešenja važećem Zakonu o radu. Tokom 2021. godine, stručni tim CDR-a sačinio je dodatnu analizu pojedinih pitanja koja su obuhvaćena modelom alternativnog Zakona o radu iz 2020. godine. Ove analize kompatibilne su rešenjima iz zakona i trebalo bi da posluže kao dopunsko razjašnjenje ali i argumentacija u prilog predviđenim izmenama.

Tekst dodatnih analiza