Tanja Marković je samostalna advokatica. U radu se najviše susreće sa radnim, privrednim i međunarodnim privatnim pravom. Završila je master iz međunarodnog privatnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta „Sapienza“ iz Rima i radila u advokatskoj kancelariji Tavernese u Rimu, sa kojom i dalje sarađuje. Konsultant za radno pravo za tri sindikata u Beogradu, kao i za veći broj stranih klijenata koji posluju u Srbiji. Saradnik je na klinici za radno pravo pri Pravnom fakultetu Univerziteta Union.

Kontakt: tanja@tm-lawoffice.com