Sarita Bradaš, psihološkinja i istraživačica, angažovana je u civilnom sektoru i zaposlena u Fondaciji „Centar za demokratiju“ iz Beograda. Glavne oblasti interesovanja: ekonomska i socijalna prava, rodna ravnopravnost i edukacije.

Kontakt: sarita.bradas@gmail.com

Service Features

SpecialityCivil Law
DegreesAttorney
AdressOffice 224, Hall B