Dr Mario Reljanović je predsednik udruženja Centar za dostojanstven rad i naučni saradnik na Institutu za radno pravo iz Beograda. Istražuje oblasti radnog i socijalnog prava i ljudskih prava. U periodu 2012-2018. radio je kao docent i vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Union. Na istom fakultetu je u periodu 2009-2018. učestvovao u radu pravne klinike za radno pravo. Saradnik je više drugih organizacija civilnog društva i autor nekoliko desetina stručnih i naučnih radova.

Kontakt: mario.reljanovic@gmail.com

Details

SpecialityCivil Law
DegreesAttorney
AdressOffice 224, Hall B

Service details

Monday - Friday8.00 -17.00
Saturday9.30 - 17.30
Sunday9.30 - 15.00