Marija Jovanović je advokatica. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2006. godine. Tokom 2008. godine zavrsila master studije – gradjanskopravna naucna oblast, smer „Prava deteta“. Porodičnim pravom se bavi teorijski i praktično. Radila 12 godina u Gradskom centru za socijalni rad u Beogradu, a 2018. godine otvorila advokatsku kancelariju specijalizovanu za porodično pravo. Član je Evropskog pravnog instituta (ELI -European Law institute) u Beču.

Kontakt: office@advocate.rs