Dr Ana Knežević Bojović je naučni saradnik na Institutu za uporedno pravo u Beogradu. Od 2006. do 2015. godine bila je angažovana kao saradnik u nastavi na Pravnom fakultetu Univerziteta „Union“. Bila je angažovana u brojnim naučnim i stručnim projektima, član je Udruženja pravnika u privredi i redakcije časopisa „Strani pravi život“ koji izdaje Institut za uporedno pravo. Oblasti njenog interesovanja su pravo Evropske unije, privredno pravo, međunarodno privatno pravo, pravosudno organizaciono pravo i pravno prevođenje. Autor je ili koautor više monografija i brojnih članaka iz ovih oblasti.

Kontakt: akbojovic@gmail.com