Projekat sa Fondacijom Ana i Vlade Divac, Beograd (2015.) o zaštiti i osnaživanju samohranih roditelja. Izrada pravne analize položaja samohranih roditelja sa uporednom analizom dobre prakse i preporukama za poboljšanje njihovog položaja. (tekst istraživanja)