EIDHR projekat sa Fondacijom „Ana i Vlade Divac“ (2017-2019.) – nastavak projekta zaštite i osnaživanja samohranih roditelja. Izrada dokumenta o politikama rešavanja statusa samohranih roditelja; edukacija za 120 socijalnih radnika i savetnika za zapošljavanje. (tekst preporučenih politika)