Projekat sa Fondacijom Rosa Luksemburg (2019.): Istraživanje „Alternativno radno zakonodavstvo“ i četiri priručnika za sindikate u vezi sa individualnim radnim pravima, najčešćim slučajevima kršenja prava radnika, prava na štrajk i prava na organizovanje sindikata i kolektivno pregovaranje. (publikacija)