Željka Jorgić Đokić, diplomirana pravnica, od 2012. godine Stručni saradnik za pravne poslove u Savezu samostalnih sindikata Vojvodine. Pre toga radila je kao novinar i sudijski pomoćnik. Specijalizovana za radno i socijalno pravo, oblast ljudskih resursa, pregovaranje i rešavanje konflikata. Predavač na više od 100 seminara, obuka i radionica i autor više od 10 stručnih radova. Saradnik više organizacija civilnog društva.

Kontakt: pravnica@sssv.rs